Przetwarzanie Danych Osobowych

logo PDO ZSP

Inspektor ochrony danych: Angelika Suszka

  1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino.
  2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zatrudnionych w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino oraz uczęszczających do w/w szkoły.
  3. Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny.