Zajęcia w ramach projektu „Nauka – to lubię!”

ak matematykaNa zajęciach dodatkowych "Matematyka narzędziem w moim zawodzie", realizowanych w ramach projektu "Nauka - to lubię", uczniowie architektury krajobrazu wykonali projekt "Ogród ZSP". W październiku 2018 roku dokonali pomiarów terenu przed szkołą za pomocą tradycyjnej miarki. Następnie doskonalili swoje umiejętności rachunkowe wykonując m.in. obliczenia na kalkulatorze, przybliżanie i zaokrąglania, zamiana jednostek oraz plastyczne wykonując rysunki terenu w skali 1:160 i 1:180.

Podczas tego zadania uczniowie doskonalili umiejętności niezbędne w zawodzie architekt krajobrazu. Musieli zaplanować pracę, dokonać pomiarów, przeliczeń oraz tak dobrać skalę, aby rysunek zmieścił się na kartce. W grupach 2-osobowych szukali rozwiązań napotkanych problemów i trudności. Zadanie to ukazało im zastosowanie matematyki w praktyce. Opiekunem grupy jest pani Monika Idczak.

GALERIA