Projekt "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!"

rozwoj szkolnictwa zawodowego logoZespół Szkół Politechnicznych przystąpił do realizacji projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!". Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Działania współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przejdź do strony projektu...