Świadectwa dojrzałości

zsp boxWręczenie świadectw dojrzałości tegorocznym absolwentom odbędzie się 11 sierpnia 2020 roku według następującego harmonogramu:

11:00 – klasa IV TI
11:30 – klasa IV TE
12:00 – klasa IV TEk
12:30 – klasa IV TB
13:00 – klasa IV TAI
13:30 – klasa IV TM

Dokumenty będą wręczane na korytarzu na parterze nowego budynku. Obowiązują wszystkie ograniczenia związane z COVID-19 (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk i korzystanie z własnego długopisu).

W wyjątkowych sytuacjach odbioru dokumentu może dokonać inna osoba (np. rodzice) po okazaniu pisemnego upoważnienia wraz z dokumentem tożsamości.