Listy kandydatów do poszczególnych klas

NabórPrzypominamy, że należy dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00, które są potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły.

Technikum nr 1:

Branżowa Szkoła I stopnia: