Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

dyplom kwalifikacje zawodoweWręczenie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie tegorocznym absolwentom odbędzie się 31 sierpnia 2020 roku według następującego harmonogramu:
12:30 – klasa IV TI (Witold Michalak)
12:50 – klasa IV TE (Robert Rosiak)
13:10 – klasa IV TEk (Anna Chęcińska)
13:30 – klasa IV TB (Anita Rembowicz - Robaszkiewicz)
13:50 – klasa IV TAI (Dorota Klechammer)
14:10 – klasa IV TM (Robert Czerniak)
14:30 – klasa III mpr (Magdalena Kostecka)
14:50 – klasa III m/oos (Maciej Głowacki)

Dokumenty będą wręczane na korytarzu na parterze nowego budynku. Obowiązują wszystkie ograniczenia związane z COVID - 19 (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk i korzystanie z własnego długopisu).
W wyjątkowych sytuacjach odbioru dokumentu może dokonać inna osoba (np. rodzice) po okazaniu pisemnego upoważnienia wraz z dokumentem tożsamości.