V Międzypowiatowy Przegląd Piosenki Miłosnej - Miłość Ci wszystko wybaczy...

przeglad piosenki

Relacja z V Międzypowiatowego Przeglądu Piosenki Miłosnej - „Miłość Ci wszystko wybaczy...”.

 

 

 

 

 

 

Gimnazja: 

Szkoły ponadgimnazjalne: